1133 BUDAPEST, VÁCI ÚT 78/A • Tel/Fax: +36-1-350-1163/64/65 • email: gergelyoffice@gergelyoffice.hu
JOGNYILATKOZAT
RÓLUNK
PARTNER IRODÁNK
PARKOLÁSI ÜGYEK

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A parkolással kapcsolatos ügyekben az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni:

A folyamatban lévő ügyekben kizárólag olyan információt, illetve dokumentumot szolgáltathatunk ki az érintetteknek, illetve képviselőiknek, amely adatok a bírósági eljárás vagy a korábbi eljárás során nem voltak megismerhetők.

A fizetési felszólításokkal kapcsolatban a lenti elérhetőség valamelyikén tudják irodánkkal a kapcsolatot felvenni.

Fizetési meghagyás esetén az ott feltüntetett közjegyzőnél érdeklődhetnek az eljárási teendőkről.

Amennyiben a pótdíjazási eseményt megelőzően a gépjárművet eladta, és ezt a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően az illetékes hatóságnak bejelentette, a bejelentés hiteles igazolásával együtt az adásvételi vagy egyéb tulajdonátruházó okiratot a felesleges eljárások elkerülése végett haladéktalanul juttassa el részünkre.

A jogerős és végrehajtható fizetési meghagyás illetve ítélet alapján indult végrehajtási eljárásokban, az annak alapját képező, bizonyítékként felmerült okiratok szolgáltatása a végrehajtást kérőnek nem kötelessége, megbízójától származó felhatalmazás hiányában pedig az adatszolgáltatás kifejezetten tilos is lehet, így ezzel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük.

Amennyiben állítása szerint, tartozása nem áll fenn, tekintettel arra, hogy az összeg már korábban kiegyenlítésre került, ezt hitelt érdemlően igazolnia kell, irodánk pedig a Parkoló Társasággal történt egyeztetést követően dönt az ügy további menetéről. A jogerős és végrehajtható határozatot követően az azt megelőző fizetés igazolásának csak a követelés összegének csökkentése szempontjából lehet jelentősége, az eljárási cselekményeket –a jogerős határozatra tekintettel – nem érinti.

Amennyiben a jogerős és végrehajtható határozat alapján megindított végrehajtási eljárással szemben kifogása van, úgy az ezzel kapcsolatos eljárásokról az illetékes végrehajtónál, közjegyzőnél vagy bíróságnál érdeklődhet, irodánk ez irányú információval nem szolgálhat.

Amennyiben a fentiek ellenére kérdése merülne fel, az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

Gergely és Társai Ügyvédi Iroda – Parkolási Csoport
Postacím: 1550 Budapest, Pf.196. Tel/fax: +36-1-787-0299
E-mail: 
vh@gergelyoffice.hu

A telefont két kolléga kezeli folyamatosan, kérem, hogy amennyiben a vonal foglalt, próbálkozzon ismét, az ügyvédi iroda más elérhetőségein munkatársaink nem fognak tudni az üggyel kapcsolatos tájékoztatást nyújtani.