1133 BUDAPEST, VÁCI ÚT 78/A • Tel/Fax: +36-1-350-1163/64/65 • email: gergelyoffice@gergelyoffice.hu
LEGAL NOTICES
ABOUT US
PARTNER OFFICES
PARKING ISSUES

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A parkolással kapcsolatos ügyekben az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni:

A folyamatban lévő ügyekben kizárólag olyan információt, illetve dokumentumot szolgáltathatunk az adósoknak, illetve képviselőiknek, amely adatok a bírósági eljárás vagy a korábbi eljárás során nem voltak megismerhetők.

A jogerős és végrehajtható fizetési meghagyással indult ügyekben, az annak alapját képező, bizonyítékként felmerült okiratok szolgáltatása a végrehajtást kérőnek nem kötelessége, megbízójától származó felhatalmazás hiányában pedig az adatszolgáltatás kifejezetten tilos is lehet.

Az ügyekkel kapcsolatban a határozatot hozó Bíróságnál kérhető információ.

Amennyiben az adós azt állítja, hogy az eljárás tárgyává tett tartozása nem áll fenn, tekintettel arra, hogy az összeg már kiegyenlítésre került, ezt hitelt érdemlően igazolnia kell a Parkoló Társaság felé.
Irodánk csak ebben az esetben és kizárólag a Parkoló Társaság utasítására kérheti a végrehajtási eljárás megszüntetését, hiszen a tartozás fenn,- vagy fenn nem állása vonatkozásában igazolásnak, illetve bizonyításnak korábban lett volna helye, az eljárás jogerős befejezése után erre már nincsen mód.

Az adós a jogerős és végrehajtható határozat alapján indított végrehajtással kapcsolatosan csak a Bíróságnál indíthat a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt megfelelő eljárást.

Amennyiben a fentiek ellenére kérdése merülne fel, az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

Gergely és Társai Ügyvédi Iroda
2. sz. Aliroda

Postacím: 1550 Budapest, Pf. 196.
Tel:  +36-1-787-0299
E-mail:vh@gergelyoffice.hu

A telefont két kolléga kezeli folyamatosan, kérem, hogy amennyiben a vonal foglalt, próbálkozzon ismét, az ügyvédi iroda más elérhetőségein munkatársaink nem fognak tudni az üggyel kapcsolatos tájékoztatást nyújtani, tekintettel arra, hogy a parkolási ügyekkel csak a fenti iroda foglalkozik.